Terug naar het overzicht

Subsidie voor gebouwen met een maatschappelijke bestemming

Heeft uw gebouw een maatschappelijke bestemming? Dan kunt u sinds kort subsidie aanvragen om het gebouw te verduurzamen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om dorpshuizen of verenigingsgebouwen.

Maatregelen waarvoor u subsidie kunt aanvragen

Het is mogelijk subsidie aan te vragen voor maatregelen die beschreven staan in de subsidieregeling ‘Verduurzamen niet-gemeentelijke gebouwen met maatschappelijke bestemming Stede Broec’. Denk hierbij aan het isoleren van het dak of de muren, of het kopen van een warmtepomp of zonnepanelen.

Bedrag

De subsidie bedraagt 50 procent van de ingediende begroting tot een maximum van € 25.000,-. Voor sommige maatregelen kan een vergunning nodig zijn. Die moet dan apart aangevraagd worden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan de subsidieaanvraag moet voldoen. Zo mogen de werkzaamheden nog niet gestart zijn en moeten de maatregelen energie besparen. Kijk voor alle voorwaarden en criteria waaraan de maatregelen moeten voldoen op de pagina Subsidie verduurzamen maatschappelijke gebouwen.