Terug naar het overzicht

Veel ideeën voor de Zorgzame buurt  

Een jaar geleden is het project Zorgzame buurt gestart. Een tweejarige pilot voor het vergroten van sociale verbinding en de leefbaarheid in de wijk. Een initiatief van Ons Stede Broec, De Woonschakel, Omring en gemeente Stede Broec.  

De zorgzame buurt is een plek waar jong en oud samenkomen, iedereen zich goed en veilig voelt en kwetsbare bewoners steun krijgen als dat nodig is.   

In een zelfsturende buurt nemen bewoners zelf verantwoordelijkheid. Zij helpen elkaar bij problemen. Professionele hulp is daardoor minder snel nodig. Zo spelen we in op een landelijke trend die óók in Stede-Broec aanwezig is: de toenemende vergrijzing en tekort aan zorgprofessionals. In de toekomst zijn we dus meer op elkaar aangewezen. Hier moeten we alert op zijn. Buurtverbinders zijn hierbij onmisbaar.

Zaterdag 9 maart was er een bijeenkomst in het Clubgebouw van het Nassaupark. Onder leiding van het Louis Bolk instituut is gekeken naar wat er goed gaat in de wijk, wat er beter kan en welke wensen er zijn om meer verbinding in de wijk te creëren. Wethouder Philippe van Ham was hierbij en sprak zijn bewondering en waardering uit: 

 “Ik ben blij verrast door de vele activiteiten die georganiseerd worden in Buurtkamer de Princenhof. Een plek waar jong en oud bij elkaar komen, samen koken, waar geklaverjast wordt en jonge moeders met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen. Mijn waardering voor alle vrijwilligers: jullie zijn zó ontzettend belangrijk en doen echt fantastisch werk. Zonder jullie was deze pilot niet mogelijk.”  

Inwoners kwamen samen met mooie ideeën en wensen. Is er behoefte aan een gezamenlijke moestuin, beweegactiviteiten, koffiemomenten of is samen koken en eten een wens? Het kan allemaal. Over een aantal maanden komen wij nogmaals samen, iedereen is welkom! 

Heeft u ook een idee voor de wijk? Of wilt u graag een keer contact met iemand uit de buurt? Neem dan contact op met projectleider Anne-Marije van der Ploeg via a.vanderploeg@onsstedebroec.nl of 06-5789 3837.