Terug naar het overzicht

Verkiezing Provinciale Staten en Waterschappen

#Elkestemtelt

Op woensdag 15 maart is in Nederland de verkiezing voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Gelet op de nu geldende situatie, is het niet nodig om de stemlokalen in te richten volgens bepaalde coronamaatregelen. Hierdoor is een deel van onze stemlocaties gewijzigd.

Stemlokalen

U kunt op 15 maart 2023 van 07.30 uur ’s morgens tot 21.00 uur ’s avonds uw stem uitbrengen op de volgende locaties.

Let op! Er zijn gewijzigde locaties t.o.v. vorig jaar.

LocatieAdresWoonplaats
Omringlocatie Nicolaas (NIEUW)Azalealaan 18Lutjebroek
Dorpshuis de StekOp den Hoef 36Grootebroek
RK Jenaplanschool De Hussel (NIEUW)Dam 20 aGrootebroek
’t Vierspan locatie Woud (NIEUW)Kloosterpoort 3Grootebroek
Het PostkantoorHoofdstraat 17Bovenkarspel
Vereenigingsgebouw de TufHoofdstraat 206Bovenkarspel
Basisschool De Klimop (NIEUW)De Bouw 60Bovenkarspel
’t Vierspan locatie Wendel (NIEUW)Korenmolenlaan 2Bovenkarspel
Zorgbrasserie Bij de Molen (NIEUW)Broekerhavenweg 82Bovenkarspel
SBO Palet Bovenkarspel (NIEUW)Princenhof 4Bovenkarspel

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden. Op het gemeentehuis ligt een kandidatenlijst in braille. Deze kandidatenlijst kan geraadpleegd worden op afspraak. Tijdens de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen is het niet mogelijk om vervroegd te stemmen.

U kunt niet zelf stemmen

Als u zelf niet kunt stemmen dan kunt u op 2 manieren een volmacht verlenen aan iemand:

Onderhandse volmacht verlenen

U kunt iemand in dezelfde gemeente machtigen om voor u te stemmen door een onderhandse volmacht te verlenen. Vul hiervoor allebei de volmacht aan de achterzijde van de stempas in, onderteken deze en geef de volmacht mee aan de gemachtigde. Dit kan tot op de dag van de verkiezing.

Let op: De gemachtigde moet bij het uitbrengen van de stem een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien.

Schriftelijke volmacht aanvragen

U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. Dit kan nodig zijn als u iemand wilt machtigen voordat u zelf uw stempas hebt ontvangen of als u iemand wilt machtigen in een andere gemeente binnen de provincie of binnen het waterschap. U vraagt de volmacht aan in de gemeente waar u op 30 januari 2023 staat ingeschreven. Aanvragen kan via www.stedebroec.nl/verkiezingen.
De aanvraag kan digitaal of schriftelijk worden gedaan. Uw aanvraag moet uiterlijk 10 maart 2023 zijn ontvangen door de gemeente. Een eenmaal verstrekte schriftelijke volmacht is niet meer in te trekken.

De persoon aan wie u de volmacht geeft:

  • moet kiesgerechtigd zijn
  • stond op 30 januari 2023 ingeschreven in dezelfde gemeente als u bij een onderhandse volmacht of is woonachtig in dezelfde provincie/waterschap bij een schriftelijke volmacht.
  • mag niet meer dan 2 volmachten aannemen
  • moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over wie er mag stemmen en stemmen in een andere gemeente op: www.stedebroec.nl/verkiezingen