Terug naar het overzicht

Verklaring burgemeester Wortelboer naar aanleiding van bedreiging Het Vierspan

Vandaag heeft opnieuw een bedreiging plaatsgevonden op het schoolplein van Het Vierspan, vestiging De Woud. Het is verschrikkelijk dat dit weer gebeurd is. Dit heeft een enorme impact op de kinderen, ouders en leerkrachten. Laat ik klip en klaar zijn: de school moet een veilige en vertrouwde plek zijn voor alle kinderen.

Ik ben vanmiddag bij de school geweest en heb daar uitgebreid gesproken met het lerarenteam. Zij zijn enorm geschrokken en zetten de zorg voor het kind bovenaan.

Het is voor nu belangrijk dat er rust komt voor de school en de buurt. Ik ben van mening dat het zeer onverstandig is als de persoon – zeker op korte termijn – terugkeert naar zijn huis. Dat zou niet goed zijn voor de rust in de buurt, op de school en voor de persoon zelf. De gemeente kan niet zomaar iemand uit zijn huis zetten. We kunnen ook niet zomaar gedwongen zorg opleggen. Momenteel wordt hij vanuit zorgoptiek beoordeeld. Afhankelijk van de uitkomst bekijk ik welke vervolgstappen noodzakelijk zijn.

Ik wil iedereen nadrukkelijk oproepen de rust te bewaren, juist ook voor de school en de overige buurtbewoners.

Burgemeester Ronald Wortelboer