Terug naar het overzicht

Volmacht verlenen als u zelf niet kunt stemmen

Bent u zelf niet in de gelegenheid om te stemmen? U kunt dan iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit kan op 2 manieren:

Met een onderhandse volmacht

U kunt iemand woonachtig in dezelfde gemeente machtigen om voor u te stemmen door een onderhandse volmacht te verlenen. Vul hiervoor allebei de volmacht aan de achterzijde van de stempas in, onderteken deze en geef de volmacht mee aan de gemachtigde. Dit kan tot op de dag van de verkiezing.

Let op: De gemachtigde moet bij het uitbrengen van de stem een (kopie van het) identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien.

  Met een schriftelijke volmacht

  U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u iemand wilt machtigen die in een andere Nederlandse gemeente dan Stede Broec woont. De volmachtgever vraagt de volmacht aan in de gemeente waar hij of zij op 9 oktober 2023 stond ingeschreven. Het aanvragen van deze volmacht kan via de website van de gemeente Stede Broec. Uw aanvraag moet uiterlijk 17 november 2023 zijn ontvangen door de gemeente. Een eenmaal verstrekte schriftelijke volmacht is niet meer in te trekken.

  Voorwaarden gemachtigde

  De persoon aan wie u de volmacht geeft:

  • moet kiesgerechtigd zijn
  • stond op 9 oktober 2023 ingeschreven in dezelfde gemeente als u bij een onderhandse volmacht of is woonachtig in Nederland bij een schriftelijke volmacht.
  • mag niet meer dan 2 volmachten aannemen
  • moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

  Stemmen in een andere gemeente

  U kunt stemmen in een andere gemeente in Nederland. U heeft dan een kiezerspas nodig. Een kiezerspas vraagt u aan in de gemeente waar u op 9 oktober 2023 stond ingeschreven. Het aanvragen van een kiezerspas kan via de website van de gemeente Stede Broec tot en met 17 november 2023. Op het gemeentehuis kunt u ook een kiezerspas aanvragen. Dit kan tot 21 november 12.00 uur. Hiervoor maakt u eerst een afspraak via onze website of belt u met telefoonnummer 140228.Vergeet bij de aanvraag uw geldige identiteitsbewijs niet mee te nemen.

  U heeft geen stempas ontvangen of u bent hem kwijt
  Als u geen stempas meer heeft dan kunt u een vervangende stempas aanvragen in de gemeente waar u op 9 oktober 2023 stond ingeschreven. Het aanvragen van een nieuwe stempas kan via de website van de gemeente Stede Broec. De digitale of schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 17 november 2023 zijn ontvangen door de gemeente. Als schriftelijk aanvragen geen mogelijkheid meer is dan kunt u tot 21 november, 12.00 uur op het gemeentehuis een aanvraag doen. Voor de aanvraag op het gemeentehuis maakt u eerst een afspraak via onze website of belt u met telefoonnummer 140228. Vergeet bij de aanvraag uw geldige identiteitsbewijs niet mee te nemen.

  De vervangende stempas heeft een nieuw volgnummer. Het volgnummer van de stempas die u niet meer heeft, wordt geregistreerd in het register van onbruikbare stempassen. Dit register heeft ieder stembureau tot zijn beschikking. U kunt dus niet meer stemmen met uw oude stempas mocht u deze toch nog terugvinden.

  Zie voor de meest actuele informatie over verkiezingen
  www.stedebroec.nl/verkiezingen
  www.kiesraad.nl
  www.rijksoverheid.nl