Terug naar het overzicht

Wethouder Martien Krijger besluit om de politiek te verlaten

Wethouder Krijger heeft per direct zijn vertrek aangekondigd uit de politiek van Stede Broec. Na de gemeenteraadsverkiezing in 2022 werd VVD raadslid Martien Krijger benoemd tot wethouder van de gemeente Stede Broec. Hij werd verantwoordelijk voor de portefeuille Sociaal Domein. In de periode dat hij wethouder was, heeft hij een akkoord bereikt met de schoolbesturen van het primair onderwijs over de huisvesting van de basisscholen, waarbij de aanzet werd gegeven tot het MFA Molenwiek/Wendel. Daarnaast is hij verantwoordelijk geweest voor het starten van het project “Zorgzame buurt” en de implementatie van schoolmaatschappelijk werk in het primair en voortgezet onderwijs.

Wethouder Krijger zegt het volgende over zijn besluit: “Afgelopen woensdag heb ik het besluit genomen om de politiek te verlaten. Ik had andere verwachtingen bij het wethouderschap. Eén jaar wethouderschap is een reis geweest met veel hobbels en kuilen. Met veel passie en energie ben ik in het wethouderschap gestapt om van betekenis te kunnen zijn. Vanuit mijn rol voelde ik me zeer verantwoordelijk voor mijn portefeuilles én de inwoners van Stede Broec. Daar hecht ik nog steeds waarde aan, maar niet meer vanuit deze rol. Ik heb mijn stinkende best gedaan maar heb niet kunnen neerzetten wat ik wilde. Rond de zomer heb ik het afgelopen jaar geëvalueerd en ben tot de conclusie gekomen dat de jas van wethouder mij niet past.”

Krijger: “Ik spreek grote waardering uit voor de enorme steun die ik heb gehad van mijn collega wethouders, burgemeester en in het bijzonder van de gemeentesecretaris én loco-secretaris. De ambtelijke organisatie bedank ik oprecht voor hun ondersteuning maar vooral het geduld. Daarnaast bedank ik ook de maatschappelijke organisaties met wie ik intensief heb samengewerkt en de inwoners van Stede Broec die mij het vertrouwen gegund hebben. Ik kijk terug op een intensief en hectisch jaar maar ook op een jaar waarin we mooie zaken vastgesteld hebben en mooie initiatieven hebben gerealiseerd voor de inwoners”.

Het college van Stede Broec respecteert het vertrek van wethouder Krijger: “Het college heeft de samenwerking vanaf mei 2022 als heel prettig ervaren en vindt het jammer dat wethouder Krijger tot de conclusie is gekomen dat de jas van wethouder hem niet past. Uiteraard heeft het college begrip voor deze keuze. Wij zullen zijn collegialiteit, humor en openheid oprecht gaan missen. Wij kijken terug op een fijne samenwerking en bedanken hem voor al die jaren dat hij zich heeft ingespannen voor de lokale Stede Broecse gemeenschap”.