Terug naar het overzicht

Wmo-adviesraad zoekt voorzitter

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De Wmo-adviesraad van Stede Broec zoekt een nieuwe voorzitter. De adviesraad is onafhankelijk en geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet, schuldhulpverlening, ouderenbeleid, woonbeleid, laaggeletterdheid en de Participatiewet (arbeidsparticipatie). De raad vergadert in principe één keer per maand.

U kunt tot 15 juni solliciteren.

Taken voorzitter

De voorzitter:

  • zit de vergaderingen van de Wmo-adviesraad voor
  • is goed op de hoogte van alle aandachtsgebieden binnen de Adviesraad (Wmo, Jeugd en Arbeidsparticipatie)
  • vertegenwoordigt de adviesraad zowel intern als extern op onafhankelijke wijze en is goed bereikbaar voor interne en externe contacten
  • formuleert en verzendt de adviezen van de raad naar het college van B&W.

De voorzitter van de Wmo-adviesraad is onafhankelijk en derhalve geen lid van de gemeentelijke organisatie en is niet werkzaam bij een door de gemeente gesubsidieerde instelling of bij een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder.

De voorzitter is bij voorkeur woonachtig in de gemeente Stede Broec of in omliggende gemeenten.

Wat biedt de adviesraad?

Het voorzitterschap van de Wmo-adviesraad levert u veel kennis van alle maatschappelijke ontwikkelingen binnen gemeente Stede Broec en omliggende gemeenten. De raad beschikt over enthousiaste, betrokken en deskundige raadsleden.

De voorzitter ontvangt een vaste tegemoetkoming voor de werkzaamheden en gemaakte kosten.

Vragen of meer informatie?

Uitgebreide informatie over de Wmo-adviesraad staat op de website van de gemeente.

Heeft u nog vragen? Mail dan naar wmo-adviesraad@stedebroec.nl en wij nemen contact met u op. Wij zien uw sollicitatie en motivatie graag uiterlijk 15 juni a.s. tegemoet. U kunt uw brief richten aan: Wmo-adviesraad Stede Broec, t.a.v. de vice-voorzitter, dhr. J. Leuring, of per e-mail naar wmo-adviesraad@stedebroec.nl