Raadscommissies

In Stede Broec zijn er drie raadscommissies. Zij bereiden de besluitvorming voor de gemeenteraad voor en geven advies over de voorstellen.

De commissievergaderingen zijn maandelijks op het gemeentehuis om 20.00 uur. Meestal in de eerste week van de maand. In het vergaderschema staat wanneer de commissies vergaderen en wat er op de agenda staat.

De drie commissies behandelen de volgende onderwerpen

Regionale, bestuurlijke en financiƫle zaken

 • alle gemeenschappelijke regelingen
 • financiĆ«n
 • ICT
 • dienstverlening
 • burgerparticipatie
 • openbare orde en veiligheid
 • evenementen
 • kermissen en manifestaties
 • bestuurlijke en regionale samenwerking
 • voorlichting
 • integriteit

Samenleving

 • sociaal domein
 • zorg
 • kinderopvang
 • sport en sportaccommodaties
 • kunst en cultuur
 • onderwijs en onderwijshuisvesting

Grondgebiedzaken

 • aanleg
 • vervanging en vernieuwing van gemeentelijke wegen
 • vervanging en vernieuwing van de riolering
 • gemeentelijk grondbeleid
 • milieuzaken
 • kabelzaken
 • monumenten
 • ruimtelijk beleid
 • bestemmingsplannen
 • woningbouw

Samenstelling van de commissies