Uw invloed op de raad

U wilt laten weten hoe u ergens over denkt, of u heeft een bepaald standpunt, plan of beleidsvoorstel. U kunt dan “inspreken” in een commissie- of raadsvergadering. Dit mag zowel over agendapunten als over andere onderwerpen gaan. Bij commissievergaderingen moet u zich uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van vergadering aanmelden.

Fractiespreekuur

De fracties van de politieke partijen bereiden de raadsvergaderingen voor in hun fractieoverleg. Als u met een van de fracties wilt spreken kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter van de betreffende partij.

PartijWebsite
Open en Duidelijk Stede Broecopenenduidelijkstedebroec.nl
CDA Stede Broeccda-stedebroec.nl
PvdA/GroenLinks Stede Broecpvdagl-sb.nl
VVDvvdstedebroec.nl
Gemeentebelangen Stede Broecgbstedebroec.nl
Onafhankelijke Partijonafhankelijkepartij.nl
Eerlijk Leefbaar Stede Broec    eerlijkleefbaarstedebroec.nl
SPstedebroec.sp.nl

Burgerinitiatief – een onderwerp op de agenda zetten

Een burgerinitiatief geeft u als inwoner de mogelijkheid om een voorstel op de politieke agenda te krijgen. Omdat het initiatief niet bij de politiek maar bij de inwoners zelf ligt, vergroot het de democratische betrokkenheid van inwoners.

Waar een burgerinitiatief aan moet voldoen:

  • schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de raad om te vergaderen en te besluiten over een voorstel van inwoner(s)
  • voorstel gaat over een onderwerp waarover de raad mag beslissen (bevoegdheid heeft) en dat niet is uitgesloten volgens de verordening burgerinitiatief
  • voorstel moet samen met een handtekeningenlijst met minimaal 5 handtekeningen van andere inwoners worden ingediend