Ondersteuningsverklaringen Stede Broec

Partijen die voor het eerst meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement, bij de vorige Europese verkiezingen geen zetels hebben behaald of mee willen doen met een blanco lijst moeten ondersteuningsverklaringen inleveren. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt.

Ondertekenen ondersteuningsverklaring

De ondersteuningsverklaring ontvangt u van de politieke partij die u wilt steunen. Op de ondersteuningsverklaring staat onder andere de naam van de verkiezing, de naam van de partij en het overzicht van alle deelnemende kandidaten in de juiste volgorde.

Let op! De verklaring tekent u op het gemeentehuis ten overstaan van een ambtenaar op vertoon van uw geldige identiteitsbewijs. Na controle en na ondertekening, ontvangt u de verklaring gewaarmerkt terug, waarna u de verklaring inlevert bij de partij die u ondersteunt. 

Wanneer, waar en hoe kunnen inwoners de verklaring afleggen?

Kiesgerechtigden kunnen van maandag 9 april 2024 tot en met 23 april 2024 een ondersteuningsverklaring tekenen. Dit kan op afspraak bij de balie van burgerzaken in het gemeentehuis, De Middend 2 in Bovenkarspel.

  • voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring maakt u telefonisch een afspraak via het telefoonnummer 14 0228
  • op donderdag 11 en18 april kunt u van 13.00 tot 17.00 uur zonder afspraak terecht bij de balie van burgerzaken op het gemeentehuis

Meer informatie over de ondersteuningsverklaring

Meer informatie over ondersteuningsverklaringen vindt u op de website van de Kiesraad.