Verkiezingsuitslag

De voorlopige uitslag van de verkiezing voor het Europees Parlement is bekend gemaakt op zondagavond 23.00 uur, nadat in alle landen van de EU was gestemd. Maandag 10 juni was er een zitting van het Gemeentelijk Stembureau (GSB) waarbij de uitslag op kandidaatniveau is vastgesteld. Dit is officieel nog steeds een voorlopige uitslag. Op 19 juni 2024 stelt de Kiesraad de officiële uitslag vast in een openbare zitting in de Tweede Kamer.

Voorlopige uitslag

Processen-verbaal

Hieronder vindt u de verslagen van de stembureaus van donderdag 6 juni (telling op partijniveau), de verslagen van de centrale telling per stembureau op kandidaatniveau van vrijdag 7 juni, een tellingbestand van het OSV (osv4-3_telling) en een verslag van het controleprotocol.

Wat is het tellingbestand OSV (osv4-3_telling)?

De telling van vrijdag 7 juni per stembureau en op kandidaatniveau wordt ingevoerd in het computerprogramma OSV. Het tellingbestand OSV is de totaaltelling van de gemeente zoals het OSV dit heeft gemaakt.

Wat is het Verslag controleprotocol?

De uitslag zoals die gemaakt is door het programma OSV moet gecontroleerd worden. In dit verslag leest u hoe deze controle is uitgevoerd en wat het resultaat van de controle is.

Melding doen van fouten aan centraal stembureau

Van 10 juni 10.00 uur tot 17 juni 11.00 uur kunnen kiezers melding doen bij de Kiesraad (ofwel het Centraal Stembureau) van vermoedelijke fouten bij een stembureau. Het gaat dan bijvoorbeeld over eventuele fouten in processen-verbaal van de stembureaus of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau. De melding kan worden gedaan op de website van de Kiesraad. Daar staat ook een verdere uitleg.