Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing als u gebruiker bent van een perceel van waaruit huishoudelijk afval kan ontstaan. De aanslag wordt berekend op basis van de grootte van het huishouden, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens.

 • vergoeding voor kosten voor ophalen en verwerken van afval
 • alleen voor huishoudens, niet voor bedrijven
 • hoogte bedrag hangt af van grootte van het huishouden
 • inbegrepen in uw jaarlijkse aanslag gemeentelijke heffingen

Wijzigt uw situatie?

 • u verhuist naar een andere gemeente
 • uw gaat alleen wonen, of er komt juist iemand bij

Deze wijzigingen hoeft u niet aan ons door te geven. U ontvangt bericht over de wijziging van de hoogte van uw aanslag. Dit kan tot 3 maanden duren.

Huishouden bestaat uit:

 • 1 persoon                        € 283,20
 • meer personen                € 416,40

Als u het niet eens bent met de aanslag afvalstoffenheffing kunt u bezwaar maken. Dit kan online of schriftelijk. U kunt online uw bezwaar indienen door in te loggen met DigiD.

Maakt u liever schriftelijk bezwaar?

U kunt zelf een bezwaarschrift schrijven. In uw bezwaarschrift moet dan staan:

 • naam en adres
 • datum
 • ondertekening
 • duidelijke reden waarom u het niet eens bent met de opgelegde aanslag. Voeg eventueel
  foto’s, offertes, tekeningen, een machtiging of andere bijlagen toe
 • tegen welk besluit is uw bezwaar gericht?
 • aanslagnummer, beschikkingsnummer en adres van de woning of het bedrijfspand in
  kwestie

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Afdeling Financiën en Belastingen
Gemeente Stede Broec
Postbus 20
1610 AA  Bovenkarspel