Afvalstoffenheffing

U betaalt afvalstoffenheffing als u gebruiker bent van een perceel van waaruit huishoudelijk afval kan ontstaan. De aanslag wordt berekend op basis van de grootte van het huishouden, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens.

  • vergoeding voor kosten voor ophalen en verwerken van afval
  • alleen voor huishoudens, niet voor bedrijven
  • hoogte bedrag hangt af van grootte van het huishouden
  • inbegrepen in uw jaarlijkse aanslag gemeentelijke heffingen

Wijzigt uw situatie?

  • u verhuist naar een andere gemeente
  • uw gaat alleen wonen, of er komt juist iemand bij

Deze wijzigingen hoeft u niet aan ons door te geven. U ontvangt bericht over de wijziging van de hoogte van uw aanslag. Dit kan tot 3 maanden duren.

Huishouden bestaat uit:

  • 1 persoon                        € 267,12
  • meer personen                € 396,50