Belastingen algemeen

De gemeente heft verschillende soorten belastingen, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. De opbrengsten gebruikt de gemeente voor diverse algemene voorzieningen zoals onderwijs, wijkaanpak en de aanleg van speeltuinen en groenstroken.

Het rekeningnummer waar u naar overmaakt is: IBAN: NL46 BNGH 0285 0336 38

Hieronder vindt u antwoord op veel gestelde vragen over gemeentelijke belastingen.

Liever persoonlijk een vraag stellen?

U kunt in de ochtenden telefonisch contact opnemen met een medewerker van de afdeling Belastingen via (0228) 510 111. Belt u ’s middags, dan wordt uw vraag door een medewerker van het KCC beantwoord of u wordt binnen drie werkdagen teruggebeld.

Hier vindt u een overzicht van meest voorkomende tarieven voor de belastingen die worden geheven in de gemeente Stede Broec.

De verordeningen van de afgelopen 3 jaar zijn te vinden via de website van Rijksoverheid met alle officiële publicaties van Nederland

 • automatisch gemeentelijke belastingen betalen in 10 maandelijkse termijnen
 • meteen aanvragen met DigiD
 • rekeningnummer wijzigen met DigiD
 • geen DigiD? Vraag dan telefonisch een machtigingskaart aan

U kunt automatisch betalen aanvragen, wijzigingen of stopzetten door in te loggen met DigiD.

Of bel (0228) 510 111 en vraag een machtigingskaart aan.

Welke soorten belasting kunnen met een automatische incasso worden betaald?

U kunt een machtiging voor automatische incasso afgeven voor:

 • onroerendezaakbelasting (OZB)
 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing
 • reinigingsrecht

Meer informatie

Bij automatische incasso schrijven wij de belasting in 10 maandelijkse termijnen af. De eerste termijn wordt 1 maand na de dagtekening van de aanslag op de laatste dag van de maand van uw rekening afgeschreven. Tenzij dit valt in het weekend. In dat geval wordt het de laatste werkdag van de maand geïncasseerd.

Incasso stopzetten?

U kunt de incasso op elk gewenst moment stopzetten. U moet dan wel het eventueel nog resterende bedrag betalen.

U stopt de incasso met DigiD, klik op de knop hierboven.

Of stuur de rode (intrekken) machtigingskaart op, aan te vragen bij het Klant contact centrum op telefoon (0228) 510 111

 

Wilt u een betalingsregeling aanvragen dan kunt u dit doen door in te loggen met DigiD. 

Indien u geen toegang heeft tot DigiD of E-herkenning, kunt u het formulier ook opvragen bij het Klantcontactcentrum via (0228) 510 111.

 

 

Dit kan via de website vastgoedscanner.

 • Eénpersoonshuishouden € 279,00
 • Meerpersoonshuishouden € 411,00

De belasting bedraagt per jaar:

 • hondenbelasting voor 1 hond: € 66,40
 • hondenbelasting voor 2 honden: € 194,00
 • elke volgende hond kost: € 161,10
 • voor honden gehouden in kennels, geregistreerd bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland, gelden de hiervoor genoemde tarieven tot een maximum van totaal: € 581,20

Voor de hondenbelasting is geen kwijtschelding mogelijk.

 • Rioolheffing woning: € 180,77

De volledige tarieven staan in het document Tarieven Stede Broec 2023.

 • Eigenaren van woningen 0,1334 % van de WOZ-waarde
 • Eigenaren van niet-woningen 0,2147 % van de WOZ-waarde
 • Gebruikers van niet-woningen 0,1755 % van de WOZ-waarde

Bent u het niet eens met uw aanslag en wilt u bezwaar maken?

Wij helpen u graag eerst bij uw bezwaar of vraag. Er zijn inloopspreekuren waar u terecht kunt met uw persoonlijke vragen of belt u ons gerust even. 
U kunt alleen bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde van een woning of pand. Dit kunt u gratis – binnen 6 weken – doen via ons digitale bezwaarformulier.

Pas op met ‘gratis’ NoCure NoPay bureaus. Deze ‘gratis’ bureaus kosten de gemeenschap veel geld en u moet uiteindelijk langer op uw eventueel teveel betaalde bedrag wachten. Belt u ons dus eerst bij vragen!

RTL Nieuws heeft hier onderzoek naar gedaan, zie www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5003686/gemeenten-belasting-woz-waarde-huis-bezwaar

Hoe lang duurt het voordat ik een beslissing krijg op mijn bezwaar?

De gemeente heeft tot het einde van het belastingjaar de tijd om uitspraak te doen. Het streven is natuurlijk om dit zo snel mogelijk te doen.

Moet ik de belasting betalen als ik bezwaar heb ingediend?

Ja, u moet altijd het bedrag van uw aanslagbiljet gewoon betalen. Als uw bezwaar gegrond is, wordt een eventueel te veel betaald bedrag aan u terugbetaald. U kunt wel uitstel van betaling aanvragen voor het betwiste bedrag door een e-mail of brief te sturen naar de gemeente t.a.v. team Belastingen.