Dwangbevel

Als u uw aanslag na een aanmaning niet betaalt:

  • wordt de vordering uit handen gegeven bij de deurwaarder
  • u ontvangt het dwangbevel per post of persoonlijk van de deurwaarder
  • kosten zijn voor uw rekening
  • betaal daarom op tijd

Let op! Als u een dwangbevel hebt gekregen, moet u contact opnemen met de deurwaarder en niet met de gemeente.

Contactgegevens van de deurwaarder

Deurwaarderskantoor Holland BV
Maelsonstraat 28
1624 NP Hoorn
Telefoon (0229) 211 515

U heeft al betaald

  • stuur een kopie van het bankafschrift met de betaling naar de deurwaarder

U heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag of de WOZ waarde

Het ingediende bezwaar schort de betalingsverplichting niet op. Dit betekent dat u de aanslag moet betalen.

  • als u bij het indienen van het bezwaarschrift niet voor het betwiste bedrag om uitstel van betaling heeft gevraagd, dan moet u de aanslag volledig betalen
  • vragen over de betaling van het dwangbevel stelt u rechtstreeks aan de deurwaarder
  • vragen over de aanslag zelf stelt u aan de deurwaarder, de deurwaarder legt de vraag dan voor aan de afdeling belastingen van de gemeente