Hondenbelasting

In de gemeente Stede Broec betaalt u hondenbelasting als u 1 of meer honden heeft. Meldt uw hond altijd aan, ook als u vrijstelling krijgt.

Heeft u geen hond meer? Dan kunt u met bovenstaand formulier ook uw hond afmelden.

De gemeente betaalt van de opbrengst

 • aanleg en onderhoud losloopgebieden
 • uitlaatstroken
 • hondentoiletten
 • afvalemmers
 • controles door controleurs

Er geldt vrijstelling voor politiehonden, honden in een asiel, jonge honden tot 3 maanden bij hun moeder en assistentiehonden (professioneel opgeleid met certificaat/diploma of in opleiding).

Meld uw hond wel aan, zo voorkomt u problemen met controle.

De belasting bedraagt per jaar:

 • hondenbelasting voor 1 hond: € 66,40
 • hondenbelasting voor 2 honden: € 194,00
 • elke volgende hond kost: € 161,10
 • voor honden gehouden in kennels, geregistreerd bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland, gelden de hiervoor genoemde tarieven tot een maximum van totaal: € 581,20

Voor de hondenbelasting is geen kwijtschelding mogelijk.

Heeft u geen hond meer, dan geeft u dit meteen door. Dit kan via bovenstaand formulier. U kunt vermindering van de aanslag krijgen als aantoonbaar is dat u geen hond meer heeft.

Gaat u verhuizen dan geeft u dit meteen door. U kunt dan vermindering van de aanslag krijgen.

Als u het niet eens bent met de aanslag hondenbelasting kunt u bezwaar maken. Dit kan online of schriftelijk. U kunt online uw bezwaar indienen door in te loggen met DigiD.

Maakt u liever schriftelijk bezwaar?

U kunt zelf een bezwaarschrift schrijven. In uw bezwaarschrift moet dan staan:

 • naam en adres
 • datum
 • ondertekening
 • duidelijke reden waarom u het niet eens bent met de opgelegde aanslag. Voeg eventueel
  foto’s, offertes, tekeningen, een machtiging of andere bijlagen toe
 • tegen welk besluit is uw bezwaar gericht?
 • aanslagnummer, beschikkingsnummer en adres van de woning of het bedrijfspand in
  kwestie

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Afdeling Financiën en Belastingen
Gemeente Stede Broec
Postbus 20
1610 AA  Bovenkarspel