Rioolheffing

De meeste huizen en gebouwen zijn aangesloten op het hoofdstelsel van de gemeentelijke riolering. Voor het onderhoud en de instandhouding van dit stelsel vraagt de gemeente een vergoeding in de vorm van rioolheffing.

U krijgt een aanslag rioolheffing wanneer:

 • u eigenaar van een pand bent
 • u huurder van een pand bent dat geen woning is

Rioolheffing is een onderdeel van de totale gemeentelijke belastingen. U vindt dit terug op uw jaarlijkse aanslag gemeentelijke heffingen.

Als u van ons een brief ontvangen heeft met de vraag om de gemeente inlichtingen te geven over de rioolheffing kan dit via onderstaande link.

Op grond van de verordening rioolheffing wordt jaarlijks rioolheffing geheven. Voor een juiste berekening van de hoogte van de aanslag rioolheffing verzoeken wij u dan ook het inlichtingen formulier in te vullen.

Door in te loggen met uw DigiD kunt u het inlichtingenformulier rioolheffing niet-woningen vinden.

Als u het niet eens bent met de aanslag rioolheffing kunt u bezwaar maken. Dit kan online of schriftelijk. U kunt online uw bezwaar indienen door in te loggen met DigiD.

Maakt u liever schriftelijk bezwaar?

U kunt zelf een bezwaarschrift schrijven. In uw bezwaarschrift moet dan staan:

 • naam en adres
 • datum
 • ondertekening
 • duidelijke reden waarom u het niet eens bent met de opgelegde aanslag. Voeg eventueel
  foto’s, offertes, tekeningen, een machtiging of andere bijlagen toe
 • tegen welk besluit is uw bezwaar gericht?
 • aanslagnummer, beschikkingsnummer en adres van de woning of het bedrijfspand in
  kwestie

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Afdeling Financiën en Belastingen
Gemeente Stede Broec
Postbus 20
1610 AA  Bovenkarspel