Buurtactiviteit bijdrageregeling

Inwoners die activiteiten organiseren voor hun buurt kunnen een subsidie aanvragen van maximaal € 100,-. Het moet gaan om activiteiten waardoor buren elkaar beter leren kennen:

 • het organiseren van een jeu-de-boules middag of een toneelvoorstelling
 • met de hele straat een voortuintje van een zieke buur opknappen
 • een straatfeest houden om elkaar goed te leren kennen
 • wandeling of rondleiding organiseren voor en door de buurt
 • moestuin aanleggen en onderhouden met uw buren en buurtgenoten
 • een “garagesale” organiseren met de buurt
 • een straatbarbecue houden voor de buurt
 • een partytent opzetten, een springkussen regelen en iedereen neemt wat te eten en te drinken mee op een mooie zomeravond

U vraagt de bijdrage aan per e-mail of per brief. Vermeld daarin wat u wilt organiseren, wanneer, en waarvoor u de bijdrage wilt ontvangen. Geef ook uw naam en adres op.

Gemeente Stede Broec
Afdeling samenleving – Bijdrageregeling Buurtactiviteit
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • maximaal € 100,- subsidie
 • de buurtactiviteit is bedoeld en toegankelijk voor alle buurtbewoners
 • de aanvraag is kleinschalig en is voor een (deel van) de buurt of een combinatie van buurten in Stede Broec
 • buurtbewoners voeren de activiteit zelf uit
 • na afloop van de activiteit stuurt u een betaalde nota naar de gemeente Stede Broec

Let op: Eten en drinken wordt niet vergoed. Voor een straatbarbecue kunt u bijvoorbeeld wel een bijdrage krijgen voor de huur van een springkussen. Eten en drinken moet u dus altijd zelf betalen.