Beëindiging geregistreerd partnerschap

U kunt op 2 verschillende manieren de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap regelen.

  •  vraagt een advocaat om een verzoek tot beëindiging van uw partnerschap bij de rechter in te dienen
  • u maakt zelf een overeenkomst op met uw partner en laat dit door een advocaat of notaris ondertekenen

Een geregistreerd partnerschap kan zonder tussenkomst van een rechter ontbonden worden. Dit kan alleen als beide partners het eens zijn en zij geen gezamenlijke minderjarige kinderen hebben. De beëindiging van een geregistreerd partnerschap gebeurt dan door een overeenkomst bij een notaris of advocaat. In andere gevallen is de procedure hetzelfde als bij echtscheiding.

Zodra uw beëindiging geregistreerd partnerschap is geregeld, meldt u of uw advocaat dit bij de gemeente. Neem hiervoor contact met ons op via: (0228) 510111 De beëindiging van uw geregistreerd partnerschap is pas definitief als dit verwerkt is in de burgerlijke stand van de gemeente. 

Kijk voor meer informatie op:

Dit is gratis.

Bij beëindiging door de rechter neemt u mee:

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving
  • afschrift van de uitspraak van de rechterlijke beschikking en originele akte van berusting
  • een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend

Stelt u met uw partner een overeenkomst op van beëindiging van uw partnerschap dan neemt u mee:

  • de getekende verklaring van beëindiging van het geregistreerd partnerschap door notaris of advocaat

Als uw beschikking over uw beëindiging van uw partnerschapsregistratie bij de gemeente binnen is regelen wij de inschrijving binnen 3 werkdagen. De datum waarop alle documenten bij de gemeente binnen zijn is de formele datum van de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap.