Erkenning van een kind en naamskeuze

De erkenning van een kind mag u in elke gemeente in Nederland doen.

U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen:

 • vóór de geboorte
  • ouders komen samen naar de balie van het gemeentehuis
  • u maakt telefonisch een afspraak via 140228
 • bij de geboorteaangifte
 • na de geboorteaangifte

Soms moet u documenten meenemen. Dit is afhankelijk van uw situatie.

Wij raden u aan om het kind al voor de geboorte te erkennen, omdat de erkenner dan direct op de geboorteakte wordt vermeld.

Aan de erkenning zijn geen kosten verbonden.

 • uw identiteitsbewijs
 • komt de biologische moeder mee naar de afspraak? Dan neemt ook zij een identiteitsbewijs mee
 • erkent u een kind van 12 tot 16 jaar? Dan hebt u de schriftelijke toestemming en een kopie van het identiteitsbewijs nodig van zowel de biologische moeder als het kind
 • erkent u een kind van 16 jaar of ouder? Dan heeft u toestemming nodig van het kind en het kind doet naamskeuze voor de achternaam. Het kind moet dan persoonlijk aanwezig zijn bij de erkenning. Dit geldt voor Nederlandse kinderen. Voor buitenlandse kinderen kunnen andere regels gelden. Deze worden bepaald door de regels van het betreffende land van de nationaliteit van het kind

Bij de erkenning van uw eerste kind bepaalt u de achternaam van uw kind. Dit is de achternaam van de moeder of van de vader. Heeft u de achternaam van uw eerste kind vastgesteld, dan krijgt elk volgend kind ook deze achternaam. Situaties die veel voorkomen:

 • u bent getrouwd: uw kind krijgt de achternaam van de vader, tenzij u kiest voor de achternaam van de moeder. Kiest u voor de achternaam van de moeder, dan geeft u dit aan bij de geboorteaangifte
 • u bent ongehuwd: uw kind krijgt de achternaam van de moeder
 • u bent ongehuwd en de vader heeft het kind erkend: uw kind krijgt de achternaam waar u bij de erkenning voor gekozen heeft

Nee, dit kan alleen samen met de moeder.

Een man is automatisch wettelijk vader als hij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van zijn kind. Bent u vader van een kind, maar bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder? Dan wordt u wettelijk vader door het kind te erkennen. Ook een duomoeder kan een kind erkennen.

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft u vanaf 1 januari 2023 automatisch beiden het gezag. U moet uw kind dan wel na 1 januari 2023 hebben erkend. Wanneer u niet beiden het gezag wilt hebben, kunt u dit aangeven bij de erkenning. U moet dan beiden persoonlijk langskomen.

Heeft u uw kind in 2022 erkend, moet u het ouderlijk gezag aanvragen.