Inburgeren

Mensen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. In Nederland zijn daar afspraken over gemaakt. De afspraken staan in de Wet inburgering.

Inburgeren betekent:

 • Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven
 • weten hoe we in Nederland met elkaar samenleven

U sluit uw inburgeringsplicht af met een inburgeringsexamen. Hiervoor moet u slagen.

Kijk voor meer informatie op de website van  DUO inburgeren

 • u hebt een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • u bent pastor, imam, dominee, rabbijn, pandit, godsdienstleraar, leraar levensbeschouwing of zendeling
 • u bent jonger dan 18 jaar
 • u bent gepensioneerd
 • u hebt een paspoort van een land in de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. Of, u bent familie bent van iemand met zo’n paspoort
 • u bent 8 jaar of langer in Nederland naar school geweest voor uw 16e jaar
 • u hebt een psychische, lichamelijke verstandelijke beperking
 • u hebt Nederlandse diploma’s of bewijzen dat u een opleiding in de Nederlandse taal doet of hebt gedaan
 • u komt tijdelijk naar Nederland voor studie of werk

DUO informeert u over uw inburgeringsplicht? DUO controleert of u op tijd uw diploma behaalt. Voor meer informatie kijkt u op de website van DUO inburgeren

Informatie over scholen vindt u op de website Ik wil inburgeren.

Ook leest u hier meer informatie over het inburgeringsexamen. Bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) krijgt u informatie over taallessen, inburgeringscursussen en het inburgeringsexamen.

Daarna doet u het volgende:

 • kies zelf een inburgeringscursus
 • schrijf u hiervoor in en betaal deze
 • u kunt eventueel geld lenen bij DUO (voor een cursus bij gecertificeerde opleider)

Ga naar Blik op werk voor een lijst met gecertificeerde opleiders.

De participatieverklaring is een onderdeel van uw inburgering. Moet u inburgeren en bent u op of na 1 oktober 2017 in gemeente Stede Broec komen wonen? Dan bent u ook verplicht om te leren wat belangrijk is in Nederland. De gemeente stuurt u een brief over wat u moet doen en leren.

DUO geeft uw gegevens aan de gemeente door, als u een participatieverklaring moet tekenen.

Meer informatie over de kosten leest u op de website van DUO inburgeren

Inburgeren is verplicht. U moet slagen voor het inburgeringsexamen. Werkt u niet mee? Dan kunt u een boete krijgen. Het kan zelfs gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning. U hoeft geen examen te doen als u een vrijstelling hebt.