Nederlander worden

Als niet-Nederlander kunt u op 2 verschillende manieren Nederlander worden:

 1. Nederlander worden door optie
 2. Nederlander worden door naturalisatie

Wilt u Nederlander worden en woont u in Stede Broec? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken via (0228) 510 111 of het contactformulier. De medewerker bespreekt met u welke documenten u mee moet nemen naar de afspraak.

Kijk voor meer informatie op website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

De kosten voor naturalisatie en optie zijn landelijk vastgesteld. Meer informatie vindt u hierover op de website van de IND.

U ontvangt een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Bij de ceremonie krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

Optie

 • paspoort waar uw nationaliteit op staat
 • geldige verblijfsvergunning
 • geboorteakte

Naturalisatie

 • geldig paspoort waar uw nationaliteit op staat
 • geldige verblijfsvergunning
 • geboorteakte
 • inburgeringsdiploma op A2- taalniveau of eventuele andere Nederlandse middelbareschooldiploma’s

De gemeente controleert altijd of uw identiteitspapieren echt zijn.

 •  

U woont in Nederland en wil de Nederlandse nationaliteit krijgen en u staat bij de gemeente Stede Broec ingeschreven. Dan kunt u bij ons een verzoek tot optie indienen. Hiervoor maakt u een afspraak.

Hoe het werkt

 • als u aan alle voorwaarden van de IND voldoet kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Wij nemen namens de burgemeester een beslissing. Hierover krijgt u een brief
 • krijgt u de Nederlandse nationaliteit? Dan nodigt de burgemeester u binnen 6 weken uit voor de naturalisatieceremonie. Daar krijgt u de optieverklaring
 • 2 dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands reisdocument bij ons aanvragen. U moet dan ook uw verblijfsdocument inleveren

Voor de voorwaarden zie www.ind.nl

U woont in Nederland en wil de Nederlandse nationaliteit krijgen en u staat bij de gemeente Stede Broec ingeschreven. Dan kunt u bij ons een verzoek tot naturalisatie indienen. Hiervoor maakt u een afspraak.

Hoe het werkt

 • u voldoet aan alle voorwaarden van de IND en wil Nederlander worden door naturalisatie. Maak een 2e afspraak om uw naturalisatieverzoek samen in te dienen
 • wij schrijven een advies en sturen dit samen met uw aanvraag op naar de IND
 • de koning beslist over uw aanvraag. De IND stuurt u hier een brief over
 • mag u naturaliseren? Dan krijgt u 6 weken later van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.
 • 2 dagen na de naturalisatieceremonie kunt u een Nederlands reisdocument aanvragen. Hiervoor maakt u een afspraak
 • als u uw reisdocument ophaalt, moet u uw verblijfsvergunning bij het IND inleveren

Voor de voorwaarden zie www.ind.nl

Zie ook