Aangifte overlijden

De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Ook regelt de begrafenisondernemer het verlof tot begraven of cremeren.

Als nabestaande kan u ook aangifte doen bij de balie van het gemeentehuis. U neemt hiervoor contact op met de afdeling Burgerzaken via (0228) 510 111 of het contactformulier

Klaarzetten

  • u moet een document meesturen met uw aangifte, namelijk een doktersverklaring
  • dit document kunt u in het formulier uploaden. Het is handig om dat document alvast klaar te zetten
  • aan het einde van het aangifteformulier kunt u uittreksels bestellen en direct online afrekenen

Originele verlof en uittreksels

Het verlof en de bestelde uittreksels worden digitaal en per post naar u toegestuurd.

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een afschrift van een overlijdensakte kost € 16,60 

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een doktersverklaring van het overlijden bij een natuurlijke doodsoorzaak. Bij digitale aangifte moeten ondernemers deze verklaring uploaden
  • verklaring van geen bezwaar van de Officier van Justitie bij een niet natuurlijke doodsoorzaak
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter. Uitvaartondernemers kunnen deze inleveren bij de gemeente of zelf opsturen naar het CBS
  • als uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een arts
  • als er sprake is van ontleding: verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding
  • eventueel het trouwboekje voor bijwerken van de gegevens

Begrafenisondernemers kunnen het formulier aangifte van overlijden met eHerkenning gebruiken.

 

U maakt een afspraak via: (0228) 510111