Waarmerken kopie of afschrift

Soms vragen instanties of u een kopie van een document wilt opsturen. Vaak gaat het om een reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning. De gemeente zet een waarmerk op de kopie van het document. Dit laat zien dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Het zegt niets over de echtheid en de inhoud van het document. U kunt het document meteen meenemen.

Voor het waarmerken van een kopie of afschrift maakt u eerst een afspraak.

U hoeft niet ingeschreven te staan in de gemeente voor het waarmerken van een kopie.

Waarmerken van een kopie kost € 2,80

  • een geldig legitimatiebewijs
  • het originele document

Ja, dat kan. Neem een schriftelijke machtiging, een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde en een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever mee