Emigreren

We noemen een verhuizing naar het buitenland emigratie als u minimaal 8 van de 12 maanden  in het buitenland gaat wonen. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn.

Met deze melding laat u zich uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP). Ook als u uw huis in Nederland aanhoudt, moet u zich uit laten schrijven. U kunt uw emigratie digitaal doorgeven met DigiD

Afspraak maken

Het is ook mogelijk om aan de balie te komen. U neemt hiervoor contact op met de afdeling Burgerzaken via (0228) 510 111 of het contactformulier

  • alle personen die naar het buitenland vertrekken geven persoonlijk op het gemeentehuis hun verhuizing door
  • ook minderjarige kinderen komen mee bij de afspraak
  • iedereen neemt een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart mee
  • neem het ingevulde aanvraagformulier mee

U meldt dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek aan de gemeente waar u woont, niet eerder.

U kunt emigratie ook schriftelijk doorgeven. Bij een schriftelijke aangifte moeten de volgende punten vermeld zijn:

  • uw naam en geboortedatum
  • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren
  • uw oude adres
  • het land waar u naartoe vertrekt
  • uw nieuwe adres in dat land
  • de datum van emigratie

U moet de schriftelijke aangifte ondertekenen.

Of gebruik het formulier:

 

Stuur het formulier met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs of paspoort naar:

Gemeente Stede Broec
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Let op: schriftelijk doorgeven kan alleen u alleen zelf vertrekt of als alle bewoners van het adres meeverhuizen. Als er iemand op het adres achterblijft of u vertrekt zelf niet naar het buitenland, dan moeten alle vertrekkende bewoners persoonlijk langskomen.

Wij schrijven u uit in onze administratie. Daarna sturen wij uw gegevens door naar het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten.

Als u emigreert en u zich bij de gemeente aan de balie uitschrijft, dan kan de gemeente u een bewijs van uitschrijving geven. Dit kan alleen op de dag van uitschrijving. Een bewijs van uitschrijving is gratis.  Heeft u zich al uitgeschreven, dan vraagt u het bewijs van uitschrijving aan bij een van de 18 Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) loketten.

Ja, dat kan als je voor een korte tijd (minder dan 8 maanden) gaat studeren in het buitenland. Op de website van MijnOverheid kan je het adres doorgeven, waar je post van overheidsinstanties kunt ontvangen. Dit kan je op ieder moment wijzigen. Vergeet niet om je ziektekostenverzekeraar, het Duo en de bank te informeren.

Als u geëmigreerd bent, vraagt u een uittreksel aan bij een van de 18 Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) loketten. U kunt niet meer terecht bij uw laatste woongemeente.

Bent u vergeten u uit te schrijven? Neem telefonisch contact met ons op via 140228

Ja, dat is mogelijk. U vult hiervoor het Aangifteformulier emigratie Stede Broec in en stuurt het formulier met een kopie van het legitimatiebewijs naar:

Gemeente Stede Broec
Postbus 11
1600 AA Stede Broec

Let op: schriftelijk doorgeven kan alleen u alleen zelf vertrekt of als alle bewoners van het adres meeverhuizen. Als er iemand op het adres achterblijft of u vertrekt zelf niet naar het buitenland, dan moeten alle vertrekkende bewoners persoonlijk langskomen.