Vergoeding zorgkosten

Gehandicapten en chronisch zieken hebben veel zorgkosten die niet vergoed worden. Via de Wmo kunt u voor deze kosten een vergoeding van € 250,- ontvangen (de Financiële Tegemoetkoming Meerkosten). De vergoeding wordt één keer per kalenderjaar, per persoon gegeven.

Voorwaarden

Om de vergoeding te krijgen mag uw inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Hier zijn wel uitzonderingen op. U moet in het kalenderjaar van de aanvraag ook aan één van de volgende voorwaarde voldoen:

  • u betaalt een bijdrage voor een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget in het kader van de Wmo of de Wet langdurige zorg (Wlz) of
  • u heeft in de afgelopen twee jaar het volledig eigen risico van de zorgverzekering betaald of
  • uw inkomen is hoger dan 120% van de bijstandsnorm, maar daalt door uw hoge zorgkosten onder de 120% of
  • u anderzijds hoge zorgkosten heeft

Ontvangt u van het UWV een tegemoetkoming arbeidsongeschikten? Dan heeft u geen recht op de tegemoetkoming zorgkosten. Twijfelt u of u in aanmerking komt, neem dan contact op met de gemeente. Ook voor een aanvraagformulier of meer informatie kunt u terecht bij de gemeente.