Rioolproblemen / Stankoverlast

Huurwoning? Dit moet u doen

Huurders van woningen van De Woonschakel bellen:  (0227) 545 454

Eigen woning? Dit moet u doen

 • op de erfgrens tussen uw grond en de gemeentegrond dient u het riool op te graven. Dit is de taak van de perceeleigenaar. Zoek hier het ontstoppingsstuk met schroefdeksel en draai dit eraf
 • staat de buis vol water? Bel de gemeente op (0228) 510 111
 • ziet u in de buis geen of weinig water, dan zit de verstopping op uw eigen grond. U dient zelf het probleem op te lossen, eventueel met behulp van een ontstoppingsbedrijf. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening
 • meer informatie leest u in de Folder Stankoverlast Stede Broec (pdf, 373 kb)

Let op:

 • bel niet éérst een ontstoppingsbedrijf.  De kosten zijn dan altijd voor u, ook als blijkt dat de verstopping in gemeentegrond zit.  De gemeente moet namelijk zelf vaststellen wat er aan de hand is en lossen het probleem vaak op zonder een bedrijf in te schakelen
 • is er geen ontstoppingsstuk aanwezig? Toon dan op een andere manier aan waar de verstopping zit. Bijvoorbeeld door het riool op te graven en hier een gaatje in te (laten) maken. Eventuele kosten zijn voor uw rekening
 • de erfgrens is ten alle tijden het punt waar uw riool overgaat in het riool van de gemeente


Rioolstoring buiten kantoortijd doorgeven

Op werkdagen na 17:00 uur:

 • tot 22:00 uur belt u met 06-53419364
 • na 22:00 uur laat u op dit nummer een bericht achter, dit wordt in de ochtend beluisterd

In het weekend:

 • van 10:00 tot 22:00 uur bereikbaar op 06-53419364
 • na 22:00 uur laat u op dit nummer een bericht achter, dit wordt in de ochtend beluisterd

Bij calamiteiten ná 22:00 belt u de politie op 0900 – 8844

Borrelt de afvoer bij het weglopen van water in de gootsteen of toilet, dan moet u het ontstoppingsstuk in de tuin bekijken. Zorg dat het ontstoppingsstuk op de grens tussen uw erf en de gemeentegrond altijd makkelijk toegankelijk is. Houdt hier rekening mee met bijvoorbeeld de inrichting van uw tuin. Is er een probleem op gemeentegrond dan belt u ons.  Zit het verstoppingsprobleem bij u, dan lost u het zelf op en u betaalt zelf de kosten.

Spoel de onderstaande voorwerpen niet door het toilet. Ook niet als op de verpakking staat aangegeven dat het wel kan. Ze verstoppen het riool. Alleen toiletpapier mag u doorspoelen. Ook verfresten, medicijnen, kattenbakkorrels, olie, vet en etensresten mogen niet in het riool.

 • wegwerpdweiltjes
 • babydoekjes
 • incontinentieslips
 • babyluiers
 • make-updoekjes
 • condooms
 • vochtig toiletpapier

In dit schema (pdf, 46 kb) leest u wat er wel en wat er niet in het riool mag.

Er zijn verschillende soorten riolering:

 • vrijvervalriolering
 • drukriolering
 • IBA’S

Vrijvervalriolering

Dit is een systeem waarbij afvalwater door leidingen wegstroomt met hulp van zwaartekracht van hoog naar laag. Deze leidingen liggen meestal in de straat. Het water stroomt naar 1 centraal punt waar een gemaal (pomp) aanwezig is. Van hieruit wordt het water weggepompt en komt uiteindelijk terecht bij de waterzuivering in Wervershoof.

Storing aan het vrijverval stelsel

Storingen aan het vrijverval stelsel veroorzaken slecht doorlopende en/of borrelende afvoeren in uw woning. Hierbij dient u het ontstoppingsstuk bij uw woning op te zoeken. Deze ligt meestal net binnen de erfgrens. Als het goed is hebt u hiervan een tekening in uw bezit. Is dit niet het geval dan kunt u vragen of deze op het gemeentehuis aanwezig is.

Als het ontstoppingsputje leeg is dan is de leiding naar uw woning verstopt. Als de leiding op dit punt vol staat met rioolwater, dan zit het probleem in gemeentegrond. In het eerste geval dient u zelf de problemen op te lossen en in het tweede geval lost de gemeente de problemen op.

Drukriolering

Dit is een systeem waarbij (meestal op particulier terrein) een pompput is geplaatst (de kastjes met de rode lamp). Op deze pompput kunnen één of meerdere woningen en of bedrijven zijn aangesloten. Dit wordt met name toegepast in gebieden waar de woningen verder uit elkaar staan dan in een traditionele woonwijk, zoals bijvoorbeeld in een lintbebouwing of in een buitengebied.

Storingen aan de drukriolering

Storingen aan de drukriolering veroorzaken een slechte afstroming van afvalwater in de woning. Vaak gaat bij een dergelijke storing het rode lampje op het rioolkastje branden. Waarschuw bij rioolproblemen eerst de gemeente. Onze medewerkers bepalen wat er aan de hand is en verhelpen de storing, of schakelen een bedrijf in. Als de storing zich in of bij de woning bevindt, moet u zelf voor een oplossing zorgen.

IBA’S (interne behandeling afvalwater)

Bij enkele percelen in het buitengebied van Stede Broec zijn zogenaamde IBA’s geplaatst. Deze vindt u met name bij de Haling, Elsenburg en de Rikkert. Een IBA is een zelfstandige reinigingsunit (verbeterde septictank). Als u bij de afvoer van het rioolwater problemen met deze installatie hebt, neemt u contact op met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De gemeente Stede Broec heeft voor het onderhoud en het verhelpen van storingen aan deze installaties een contract met het Hoogheemraadschap.
Telefoonnummer onderhoudsdienst Hoogheemraadschap: