Zakendoen met de gemeente

Ondernemers die verwachten diensten en/of producten te kunnen leveren waaraan de gemeente behoefte heeft moeten rekening houden met het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente.

Alle openbare nationale en Europese aanbestedingen van de gemeente Stede Broec worden gepubliceerd op TenderNed. U kunt hier dan de inkoopdocumenten downloaden. Door op deze site een interesseprofiel aan te maken wordt u op de hoogte gehouden van voor u relevante aanbestedingen.

Hoe koopt de gemeente in?

Het inkoopbeleid is vastgelegd in de het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van Stede Broec. Voor de gemeente Stede Broec gelden de VNG Algemene Inkoopvoorwaarden regio Noord-Holland Noord voor leveringen en diensten. Voor inkopen bij IT gelden de GIBIT-voorwaarden. Meer informatie vindt u op de website van VNG Realisatie.

Tips over aanbesteden

De overheden uit Noord-Holland Noord hebben in een flyer uitgelegd welke stappen u als ondernemer moet doorlopen en waar u aan moet denken bij het inschrijven op een aanbesteding. De overheden in de regio Noord-Holland Noord doen er alles aan om het ondernemers makkelijker te maken. Zo hanteren zij op veel onderdelen hetzelfde beleid, dezelfde inkoopvoorwaarden en modelovereenkomsten.

De gemeente publiceert opdrachten (Europees, nationaal en steeds vaker meervoudig onderhands) via TenderNed. TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Ook kunnen wij hier volledig digitaal aanbesteden. Om als onderneming te kunnen werken met TenderNed heeft u op dit moment een eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op de websites van TenderNed en van eHerkenning.

  • Ontwikkelingsbedrijf NHN is in de regio een vast aanspreekpunt voor alle zaken die met ontwikkeling van de regio te maken hebben en brengt ondernemers, onderzoekers, investeerders en overheden samen
  • Bedrijvenloket West-Friesland ondersteunt ambities van bedrijventerreinen en helpt ondernemers bij het kiezen van het juiste bedrijventerrein, zie https://loket-wfriesland.terrein-monitor.nl/
  • De gemeenten Drechterland, Stede Broec, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec vormen samen de bestuurlijke regio Westfriesland. De regio heeft de ambitie binnen enkele jaren tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s van Nederland te behoren.
  • De regiogemeenten hebben enkele jaren geleden het Pact van West-Friesland gesloten. In dit pact is een gezamenlijk toekomstbeeld vastgesteld. De regionale detailhandelsvisie is hiervan onderdeel.