Bekendmakingen vastgoedverkopen

De gemeente verkoopt af en toe vastgoed. Bijvoorbeeld woningen, bedrijfsgebouwen of maatschappelijke voorzieningen. Het kan ook gaan om onbebouwde stukken grond. Vastgoedverkopen worden net zoals alle bekendmakingen van de gemeente gepubliceerd op Overheid.nl.

Verkoop vastgoed

Bij verkoop van vastgoed moet de gemeente gelegenheid bieden aan geïnteresseerden om mee te dingen naar dat vastgoed als er meerdere gegadigden zijn. Dit geldt ook als verwacht mag worden dat er meerdere gegadigden zijn. Het vastgoed moet dan openbaar te koop worden gezet en de koper moet door de gemeente worden geselecteerd aan de hand van zogenaamde objectieve, toetsbare en redelijke criteria. 

De openbare verkoop en de koperselectie kan achterwege blijven als bij voorbaat al vaststaat of als mag worden aangenomen dat slechts één bepaalde partij in aanmerking komt. Dit zijn de zogenaamde 1:1 verkopen. In dat geval moet de voorgenomen verkoop wel gemotiveerd bekend worden gemaakt. Deze regel vloeit voort uit een uitspraak die de Hoge Raad op 26 november 2021 heeft gedaan in het zogenaamde Didam-arrest.