Knalapparatuur

Melden of ontheffing aanvragen

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden om zonder melding of ontheffing een knalapparaat in te zetten om in het wild levende diersoorten te verjagen die schade veroorzaken aan gewassen. Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)  kunt u een melding doen of een ontheffing van het verbod aanvragen. Door burgemeester en wethouders zijn uitvoeringsregels voor het gebruik van knalapparatuur vastgesteld. Als niet aan alle voorschriften van de Uitvoeringsregels kan worden voldaan kan een ontheffing worden aangevraagd.

Kijk voor meer informatie op de website van de Omgevingsdienst.

Melden overlast

Heeft u last van een knalapparaat? Meld het digitaal via het klachtenformulier van de OD NHN.

Buiten kantooruren kunt u bellen met het algemene nummer van de politie (0900) 8844.