Collecteren

Collecteren is het inzamelen van geld of spullen voor een goed doel. Wilt u collecteren dan meldt u dit bij de gemeente. Er mag één collecte per week plaatsvinden. De collectekalender vindt u op: www.cbf.nl

Verkoopt u goederen aan huis, dan heet dit venten.

U stuurt een e-mail naar gemeente@stedebroec.nl

en vermeldt daarbij de volgende gegevens:

  • organisatie en contactgegevens
  • doel collecte
  • gewenste collecteweek

Zie ook