In- of uitritvergunning aanvragen

De in- of uitrit is de aansluiting op van een pand of stuk grond op de openbare weg. Voor het aanvragen van een in- of uitritvergunning heeft u een Omgevingsvergunning nodig. De uitrit moet aansluiten op een parkeerplaats (van minimaal 5 meter bij 2,5 meter)  op eigen terrein of een garage.

Per strekkende meter: € 284,70

Eventueel bijkomende kosten:

Als in verband met een uitweg/ inrit moet worden verplaatst:

  • een kolk (put) over minder dan 2 m1, per stuk € 672,10
  • een kolk (put) over meer dan 2 m1, per stuk € 725,70
  • een lichtmast over minder dan 2 m1, per stuk € 550,45
  • een lichtmast over meer dan 2 m1, maar tot 4m1, per stuk € 606,20

De gemeente kan de omgevingsvergunning weigeren als:

  • de uitrit ten koste gaat van een parkeerplaats
  • de uitrit de bruikbaarheid of veiligheid van de weg in gevaar brengt
  • de uitrit het uiterlijk van de omgeving aantast
  • de uitrit de bescherming van het openbaar groen aantast

Neem bij twijfel contact op met het team Verkeer van de afdeling Leefomgeving