In- of uitritvergunning aanvragen

De in- of uitrit is de aansluiting van een pand of stuk grond op de openbare weg. Voor het aanvragen van een in- of uitritvergunning heeft u een omgevingsvergunning nodig. De uitrit moet aansluiten op een parkeerplaats (van minimaal 5 meter bij 2,5 meter) op eigen terrein of een garage. Neem bij twijfel of vragen contact op met het team Verkeer van de afdeling Leefomgeving.

Wat zijn de kosten?

  • u betaalt leges voor de aanvraag van de vergunning. De prijzen hiervan staan in de legesverordening.
  • de gemeente maakt een offerte op maat voor u. Hierin worden ook bijkomende kosten opgenomen (bijvoorbeeld voor het verplaatsen van een lichtmast).
  • u betaalt leges voor de aanvraag van de vergunning. De kosten zijn € 310,50 per strekkende meter
  • voor de kosten voor de daadwerkelijke aanleg maakt de gemeente een offerte op maat voor u. Daarin worden ook zo nodig bijkomende kosten opgenomen voor bijvoorbeeld het verplaatsen van een kolk of lichtmast

De gemeente kan de omgevingsvergunning weigeren. Alle voorwaarden vindt u in de APV (algemene plaatselijke verordening).