Kapvergunning

Een kapvergunning is alleen nodig voor:

  • beeldbepalende/waardevolle bomen
  • overige bomen geen vergunning nodig

Voor het kappen van overige bomen heeft u geen vergunning nodig. Een kapvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket.

Omgevingsvergunning voor het kappen van een boom: € 83,65