Venten

Venten is goederen of diensten verkopen aan huis of buiten op een openbare plaats. Venten is verboden als de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

U mag niet venten op zondagen en maandag t/m zaterdag tussen 18.00 en 08.00 uur. Heeft u vragen over venten neem dan contact met ons op via: (0228) 510 111 of 140228