Reclamevergunning

In sommige situaties hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van reclame-uitingen:

  • zichtbaar vanaf de openbare weg en geplaatst langs de openbare weg of in de open lucht
  • permanent karakter

U kunt u vergunning aanvragen via het

U vult het aanvraagformulier volledig in en stuurt het met de benodigde documenten per e-mail of per post naar de gemeente. Nadat de gemeente heeft beslist krijgt u vanzelf bericht.

Informeer vooraf bij de gemeente of het plaatsen van reclame nog is toegestaan. Er geldt een maximum aan het aantal borden (of andere reclame-uitingen) dat mag worden geplaatst. Is het maximum bereikt, dan weigert de gemeente nieuwe aanvragen.

De gemeente toetst de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor reclame-uitingen aan de zogenaamde ‘redelijke eisen van welstand’. Dit betekent dat de reclame-uiting moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame geen hinderlijke vormen aannemen.

Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag krijgt u een reactie. Het is mogelijk dat de  termijn met 6 weken wordt verlengd.

 

Aanvraag vergunning voor het maken van handelsreclame waarvoor op grond van de APV art. 4.15 een vergunning is vereist: € 111,65

Regelgeving: Algemene Plaatselijke Verordening Stede Broec via www.officielebekendmakingen.nl en Reclamebeleid Stede Broec

u heeft geen vergunning nodig in geval van onverlichte:

  • reclame binnen een gebouw die niet gericht is op zichtbaarheid vanaf de weg
  • reclame kleiner dan 0,50 m2
  • reclame i.v.m. (ver)bouwpand (bijvoorbeeld reclamebord met naam van aannemer of architect)
  • opschriften of aankondigingen m.b.t. openbaar vervoer

In de gemeente staan drie vrije plakzuilen. De plakzuilen zijn bedoeld voor mededelingen en aankondigingen van verenigingen, stichtingen, jongerencentra e.d. en niet bestemd voor reclame of andere commerciële doeleinden. De plakzuilen staan op de volgende locaties: 

  •  Dirk Essenlaan t.h.v. De Tuin
  •  Hoek Pieter Janszoon Jongstraat/Fresialaan
  •  Op de Wijzend tussen sporthal de Kloet en Jongerencentrum Inventas