Slopen, melding maken

Als bij een sloop meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt moet u een sloopmelding doen. Is het gebouw dat gesloopt wordt na 1994 gebouwd, dan is geen asbestinventarisatierapport nodig. Na 1994 is namelijk geen asbest meer toegepast in gebouwen.

Slopen van een monument

Voor het slopen van een monument gelden afwijkende regels. Neemt u contact op met de gemeente.

Na de sloopmelding

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Als uw melding wel compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Meer informatie leest u in het Bouwbesluit 2012 en het Kenniscentrum InfoMil