Peuteropvang algemeen

Peuteropvang is bedoeld voor kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar die enkele dagdelen per week komen en is gericht op de ontwikkeling van het kind. Voor de ontwikkeling van jonge kinderen is spelen heel belangrijk. Peuteropvang wordt aangeboden door peuterscholen (voormalig peuterspeelzaalwerk) maar ook door kinderdagverblijven. Beide kinderopvangorganisaties vallen onder de Wet Kinderopvang.

Stimuleren ontwikkeling

De peuteropvang is een leuke en leerzame plek waar uw kind onder deskundige begeleiding heerlijk kan spelen. Zo helpt u de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. En het mooie is: spelenderwijs wordt uw kind voorbereid op het basisonderwijs. Een goede start!

Andere mogelijkheden voor opvang van u kind leest u op:

De kosten voor kinderopvang zijn afhankelijk van de kinderopvangorganisatie maar ook van uw eigen (financiële)situatie. Werkt of studeert u allebei? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen. Op de website van de belastingdienst kunt u zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Als u niet in aanmerking komt voor kindertoeslag, dan kunt u mogelijk een bijdrage in de kosten van peuteropvang krijgen van de gemeente. De gemeente betaald deze vergoeding rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. U kunt uw kind rechtstreeks bij een aanbieder van peuteropvang inschrijven. Zij kijken samen met u wat uw inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt. U heeft hiervoor een inkomensverklaring van de belastingdienst nodig. Heeft u vragen over uw inkomen, eigen bijdrage of hoogte van de vergoeding, dan kunt u dat bespreken met uw kinderopvangorganisatie.