Schoolverlof

Verlof buiten de schoolvakanties is volgens de leerplichtwet alleen mogelijk in geval van:

 • Vakantieverlof vanwege het beroep van ouders/verzorgers
  – 1 van de ouders/verzorgers heeft seizoensgebonden werk
  – het is niet mogelijk om in het schooljaar 2 aaneengesloten weken vrij te hebben
  – maximaal 10 schooldagen
  – niet in de eerste weken van het schooljaar
 • Verlof vanwege bijzondere omstandigheden
  – huwelijk
  – ziekte of overlijden van familie
  – verhuizing
 • Verlof vanwege religieuze verplichtingen

Verlofaanvragen

 • per aanvraag beoordeeld
 • verlof tot 10 dagen aanvragen bij schooldirecteur
 • verlof langer dan 10 dagen aanvragen bij leerplichtambtenaar

Neem contact op met de gemeente voor een verlofaanvraag.

Vakanties vanwege speciale aanbiedingen of het eerder vertrekken of later terugkomen vanwege bijvoorbeeld verkeersdrukte zijn geen geldige argumenten voor schoolverlof.

Ongeoorloofd verzuim

Als een leerplichtig kind zonder geldige reden niet op school is, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Van de schooldirecteur wordt verwacht dat hij/zij deze afwezigheid meldt bij de gemeente. De leerplichtambtenaar stelt vervolgens een onderzoek in.

Bij luxe verzuim nemen ouder(s)/verzorger(s) hun kind mee op vakantie zonder toestemming en buiten de schoolvakanties om. De gemeente controleert extra voor aanvang van de schoolvakanties. Luxe verzuim is strafbaar. Het Openbaar Ministerie vraagt de gemeente hier streng tegen op te treden. Dit betekent dat luxe verzuim per direct wordt gemeld aan de Officier van Justitie. Luxe verzuim wordt veelal bestraft met een geldboete.