Vereniging Oud Stede Broec

De Historische Vereniging Oud Stede Broec is een vereniging die zich ten doel stelt de geschiedenis van de drie dorpen levend te houden middels publicaties, tentoonstellingen, het jaarboek, uitgaven in de Tiny Keemanreeks en andere manieren om het publiek te bereiken.
Tevens spant de vereniging zich in om monumenten die de dorpen rijk zijn te beschermen en te behouden. Ook beschermde dorpsgezichten vallen voor de vereniging onder monumenten.

Ga voor meer informatie naar de website van Oud Stede Broec.