Met Elkaar In Beweging

Het project Met Elkaar In Beweging heeft als doel dat (sport)verenigingen, andere sportaanbieders en overige georganiseerde groepen en instanties binnen de gemeente Stede Broec met elkaar activiteiten organiseren waarbij bewegen de belangrijkste factor is.

  • per georganiseerde activiteit stelt de gemeente maximaal € 500,- beschikbaar
  • jaarlijks ondersteunt de gemeente 10 activiteiten/projecten
  • activiteit dient vooraf te worden aangevraagd