Hulp bij laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u mogelijk financiële steun krijgen van de gemeente. Er zijn verschillende regelingen waar u gebruik van kunt maken. Voor elke regeling gelden voorwaarden.

Energietoeslag

verwarming die hoger wordt gezet

Voor de gestegen energiekosten is een bijdrage mogelijk. Deze kunt u tot 1 juni 2024 aanvragen.

Meedoenregeling

stapel boeken opengeslagen

Hiermee kunt u deelnemen aan sociaal-culturele en andere maatschappelijke activiteiten, zoals: lidmaatschap van een sport- of culturele vereniging, abonnement voor de bibliotheek of een NS-kortingskaart.

Kindpakket

Gezin wandelt buiten in de regen en leert jongste kind fietsen

Voor kinderen om mee kunnen doen aan sociale, educatieve en culturele activiteiten. Bijvoorbeeld: contributie voor een vereniging, sportkleding, zwemdiploma, schoolactiviteiten en schoolkosten.

Individuele inkomenstoeslag

briefjes geld en muntjes

Een bijdrage die een keer in de 12 maanden kan worden toegekend. Om deze toeslag te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Vergoeding zorgkosten (FTM)

dokter met armen over elkaar

Heeft u hoge zorgkosten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding vanuit de Wmo.

Bijzondere bijstand advocaatkosten

Bijzondere bijstand advocaatkosten is een vergoeding voor de kosten van een advocaat en griffiekosten.

Computerregeling

toetsenbord van pc

Heeft uw kind een computer nodig voor school en kunt u dit niet betalen?

Studietoeslag

leerling die examen doet

Een financiële bijdrage om je studie af te ronden. Ben je student en kan je door een medische beperking structureel niet bijverdienen naast je studie?