Minimaregelingen

Voor huishoudens met een laag inkomen zijn er verschillende minimaregelingen

Meedoenregeling

stapel boeken opengeslagen

Een bijdrage waarmee u kunt deelnemen aan een sport- of culturele vereniging, een abonnement voor de bibliotheek of een NS-kortingskaart.

Kindpakket

Gezin wandelt buiten in de regen en leert jongste kind fietsen

Een bijdrage voor kinderen van 4 tot 18 jaar voor contributie van een vereniging, sportkleding, zwemdiploma, schoolkosten en schoolactiviteiten.

Individuele inkomenstoeslag

geld

Een bijdrage die een keer in de 12 maanden kan worden toegekend. Om deze toeslag te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Computerregeling

toetsenbord van pc

Heeft uw kind een computer nodig voor school en kunt u dit niet betalen?

Vergoeding zorgkosten

dokter met armen over elkaar

Heeft u hoge zorgkosten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding vanuit de Wmo.

Collectieve zorgverzekering

temperatuur opmeten

Via de gemeente kunt u zich aanmelden voor een collectieve zorgverzekering van Univé.