Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar voor een deel uitvoeren. Hierdoor hebben veel mensen nu minder inkomen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft door de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

  • u heeft in januari 2021 30% minder netto inkomen dan in januari 2020 en kunt daardoor uw huur of hypotheek (rente en aflossing) niet meer (helemaal) betalen
  • uw verlies aan inkomsten komt door de coronamaatregelen
  • u heeft op dit moment minder dan € 6.295,- (alleenstaande) of € 12.950,- (alleenstaande ouder, gezinnen of echtpaar) in de vorm van contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf en uw eventuele partner
  • bent u ondernemer? Dan telt uw vermogen in uw onderneming niet mee. Een tegemoetkoming vaste lasten (TVL) of loonkosten (NOW) ook niet

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u deze regeling of uitkering eerst aanvragen. Heeft u geen recht op een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw privé woonlasten te betalen? Dan kunt u recht hebben op TONK.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

De hoogte van de vergoeding TONK is maximaal €1.000 per maand. De gemeente kijkt voor de hoogte van de uitkering naar:

  • de hoogte van uw privé woonlasten. Het gaat dan om huur of hypotheek (rente en aflossing)
  • de achteruitgang van uw inkomen door de coronamaatregelen
  • het deel van de kosten dat u zelf nog kunt betalen met uw inkomen (draagkracht). De gemeente gaat ervan uit dat u altijd €400 zelf kunt betalen

Heeft u recht op de vergoeding TONK? Dan ontvangt u maximaal €1.000 per aangevraagde maand.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK-uitkering in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook. Maar langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

U kunt TONK met terugwerkende kracht aanvragen. Vraagt u TONK bijvoorbeeld in mei 2021 aan? Dan kan de ondersteuning ingaan op 1 januari 2021.

Tonk aanvragen

Wat heeft u nodig om een aanvraag te doen?

  • een geldig ID-bewijs van uzelf en uw eventuele partner (uw rijbewijs is geen ID-bewijs)
  • bankafschriften waarop uw woonkosten en netto inkomen staan

Vragen over deze tijdelijke regeling?

Heeft u vragen over de TONK of hulp nodig bij het aanvragen? Neem contact met ons op via: 140228 of (0228) 510 111. Of stuur een e-mail naar gemeente@stedebroec.nl.