Archeologie

Bij bouwplannen beschermt de gemeente zoveel mogelijk het culturele en archeologisch erfgoed. De voorkeur gaat hierbij uit naar archeologie onaangetast in de bodem bewaren. Dit is echter niet altijd mogelijk, waardoor het noodzakelijk kan zijn de archeologische waarden te onderzoeken. Houdt u er daarom rekening mee dat u bij bouwplannen te maken kunt krijgen met archeologie. Volgens de wet geldt het principe ‘de verstoorder betaalt’. Dit betekent dat degene die een huis wil bouwen of op een andere manier de bodem gaat verstoren, de kosten voor het archeologisch onderzoek moet betalen.

  • bij bouwplannen kunt u te maken krijgt met archeologische waarden
  • de gemeente vraagt een archeologische quickscan aan
  • de quickscan geeft aan of verder onderzoek nodig is
  • in sommige gevallen is het raadzaam om het bouwplan aan te passen
  • mogelijkheid tot archeologischvriendelijk bouwen
  • neem altijd contact op in geval van (ver)bouwplannen
  • samenwerking op het gebied van archeologie via Archeologie West-Friesland (AWF)