Energiesubsidie voor bestaande woningen

De gemeente Stede Broec verstrekt geen subsidie meer voor isolatiemaatregelen. U kunt wel gebruik maken van de landelijke ISDE subsidie.

ISDE subsidie

Wilt u investeren in een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en met 5 typen isolatiemaatregelen waaronder HR++ glas? Dan kunt u gebruik maken van de landelijke Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website van ISDE: www.isde.nl.

Duurzaam bouwloket

Voor gratis en onafhankelijk advies over het energiezuinig, duurzaam en aardgasvrij maken van uw woning kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket. Dit is het onafhankelijk energieloket van de gemeente Stede Broec.

U kunt bij het Duurzaam Bouwloket meer informatie vinden over de landelijke subsidieregeling voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers (ISDE), een energiebespaarlening voor woningeigenaren en het isoleren van woningen 9% btw-regeling.

Kijk voor meer informatie op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Het aanvraagproces bestaat uit twee stappen. Voordat u begint met de werkzaamheden vraagt u de subsidie aan. Als deze is goedgekeurd laat u de werkzaamheden uitvoeren. Tenslotte laat u het precieze subsidiebedrag vaststellen, waarna dit wordt uitgekeerd. 

Stap 1: het aanvraagformulier

Op dit moment is het totale bedrag toegekend en gereserveerd. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Stap 2: vaststelling van het bedrag

  • u vult het vaststellingsformulier in via onderstaande link. Hiervoor heeft u opnieuw uw DigiD nodig
  • u stuurt kopieën van de facturen en betaalbewijzen mee

Vaststellingsformulier energiesubsidie

LET OP: De subsidie wordt alleen uitgekeerd als u binnen 8 weken nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd én binnen 16 weken na de datum waarop uw aanvraag werd goedgekeurd de vaststelling aanvraagt.

Er bestaat een landelijke lening, de Energiebespaarlening. Meer informatie vindt u op de www.energiebespaarlening.nl

Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal loket waar inwoners terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Meer informatie vindt u op:

www.duurzaambouwloket.nl