Energiesubsidie voor bestaande woningen

Momenteel kan er geen gemeentelijke subsidie aangevraagd worden.

Per 1 januari 2023 zijn de subsidiebedragen van de landelijke Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing subsidie (ISDE) verhoogd en de voorwaarden versoepeld. Zo is nu mogelijk om ook voor 1 maatregel ISDE subsidie aan te vragen. Voorwaarde is dat de maatregel na 2 april 2022 is gerealiseerd. Hiermee is de ISDE subsidie in veel gevallen aantrekkelijker dan subsidieverordening van gemeente.

ISDE subsidie

Wilt u investeren in een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en met 5 typen isolatiemaatregelen waaronder HR++ glas? Dan kunt u gebruik maken van de landelijke Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website van ISDE: www.isde.nl.

Duurzaam bouwloket

Voor gratis en onafhankelijk advies over het energiezuinig, duurzaam en aardgasvrij maken van uw woning kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket. Dit is het onafhankelijk energieloket van de gemeente Stede Broec.

U kunt bij het Duurzaam Bouwloket meer informatie vinden over de landelijke subsidieregeling voor isolatie, warmtepompen en zonneboilers (ISDE), een energiebespaarlening voor woningeigenaren en het isoleren van woningen 9% btw-regeling.

Kijk voor meer informatie op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Er bestaat een landelijke lening, de Energiebespaarlening. Meer informatie vindt u op de www.energiebespaarlening.nl

Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal loket waar inwoners terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Meer informatie vindt u op:

www.duurzaambouwloket.nl