In- of uitritvergunning aanvragen

De in- of uitrit is de aansluiting van een pand of stuk grond op de openbare weg. Voor het aanvragen van een in- of uitritvergunning heeft u een omgevingsvergunning nodig. De uitrit moet aansluiten op een parkeerplaats (van minimaal 5 meter bij 2,5 meter) op eigen terrein of een garage. Neem bij twijfel of vragen contact op met het team Verkeer van de afdeling Leefomgeving.

Vergunningscheck

Doe altijd eerst een vergunningscheck bij het Omgevingsloket. Het Omgevingsloket heeft een ingang voor inwoners en bedrijven. Als blijkt dat u een vergunning nodig heeft, dan vraagt u deze ook aan via het Omgevingsloket.  

  • u betaalt leges voor de aanvraag van de vergunning. De kosten hiervoor zijn € 310,50 
  • voor de daadwerkelijke aanleg maakt de gemeente een offerte op maat voor u. Daarin worden ook zo nodig bijkomende kosten opgenomen voor bijvoorbeeld het verplaatsen van een kolk of lichtmast

De gemeente kan de omgevingsvergunning weigeren. Alle voorwaarden vindt u in de APV (algemene plaatselijke verordening).