Overleg over uw bouwplannen

Als u bouw- of verbouwplannen hebt is het verstandig om vooraf met de gemeente te overleggen. Misschien moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een principeverzoek doen.

  • persoonlijk overleg met een medewerker van de gemeente
  • u maakt hiervoor een afspraak
  • om te controleren of een vergunning wel nodig is
  • bijvoorbeeld bouwen, verbouwen, kappen van een boom en dergelijke

Bespreek uw (ver)bouwplannen op tijd met uw buren. Het is jammer als uw verbouwing leidt tot verstoorde verhoudingen.

Maak een afspraak met de gemeente.

Een eerste gesprek met de gemeente over uw bouwplannen is gratis

In het gesprek kan het volgende aan de orde komen:

  • een omgevingsvergunning is niet nodig
  • een omgevingsvergunning is wel nodig. U krijgt te horen welke gegevens u  nodig hebt om een vergunning aan te vragen
  • is het plan is in strijd met het bestemmingsplan, dien dan eerst een principeverzoek in.  

Stappenplan waarmee u kunt checken of u vergunningsvrij mag bouwen of een omgevingsvergunning moet aanvragen:

Stap 1 Vergunning wel of niet nodig?

Niet voor alle bouwplannen hebt u een vergunning nodig. Op het Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen.

Stap 2 Check het bestemmingsplan

Uw bouwplan krijgt alleen een omgevingsvergunning als het past in het bestemmingsplan. Daarin staat precies waar wat gebouwd mag worden. Past uw uitbreiding binnen het bestemmingsplan? Dan mag u in sommige gevallen vergunningsvrij bouwen. Past uw bouwplan niet het bestemmingsplan? Dan mag u niet zomaar gaan bouwen. Wel kunt u voor uw bouwplan bij de gemeente vragen om van het bestemmingsplan af te mogen wijken.

Kijk dus of uw bouwplan past in het bestemmingsplan voor het gebied waar u wilt (ver)bouwen. U vindt ze op www.ruimtelijkeplannen.nl. U vindt hier ook de voorbereidingsbesluiten. Hierin staat of de gemeente bezig is het bestemmingsplan aan te passen.

Stap 3 Gevolgen voor het parkeren

Heeft uw bouwplan gevolgen voor het parkeren in de buurt? Ook dan is een omgevingsvergunning sowieso nodig. Denk aan het vergroten van een bedrijfspand, het verwijderen van parkeerplaatsen en het splitsen van een woning.

Wanneer kunt u vergunningsvrij bouwen? Wanneer hebt u een omgevingsvergunning nodig? Informatie over de meest voorkomende verbouwingen en bouwplannen.