Subsidie gemeentelijke monumenten

Er is jaarlijks een subsidie beschikbaar voor restauratie en onderhoud van gemeentelijke monumenten. Per kalenderjaar is dit € 25.000,-. De aanvragen worden verwerkt in volgorde van ontvangst. Wanneer de pot leeg is, is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Aanvragen onderhoud- en/of restauratiesubsidie

Uitsluitend eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen een aanvraag voor onderhoud- en/of restauratiesubsidie indienen. 

Voor de digitale aanvraag heeft u een offerte nodig van de kosten voor het onderhoud en/of restauratie. Deze moet als bijlage worden toegevoegd aan de aanvraag.

Voor het digitaal doorgeven van de gereedmelding heeft u een rekening en betalingsbewijs nodig van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze moet als bijlage worden toegevoegd aan de gereedmelding.

Doorgeven gereedmelding

Ja, u heeft een omgevingsvergunning nodig wanneer u uw monument wilt restaureren of verbouwen.