Openbaar groen kopen, huren of gebruiken

Wilt u een stuk gemeentegrond dat aan uw woning, tuin of land grenst gebruiken? Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Wij toetsen intern of het betreffende stuk gemeentegrond in aanmerking komt voor gebruik, verkoop of verhuur. Vanwege klimaatverandering zijn wij terughoudend met de uitgifte van openbaar groen.

Voor de aanvraag heeft u de onderstaande informatie nodig:

 • motivatie voor gebruik / huur of koop van de gemeentegrond
 • precieze omschrijving van de ligging van de gemeentegrond
 • situatieschets
 • gemeentegrond ligt uitsluitend voor de woning tot 50 m2 € 55,00
 • gemeentegrond ligt uitsluitend voor de woning boven de 50 m2 € 130,00 per m2
 • gemeentegrond ligt geheel of gedeeltelijk in achtererfgebied tot 50 m2 € 80,00 per m2
 • gemeentegrond ligt geheel of gedeeltelijk in achtererfgebied boven de 50 m2 € 160,00 per m2

Verhuur gemeentegrond:

 • gemeentegrond ligt uitsluitend voor de woning € 1,00 per m2
 • gemeentegrond ligt geheel of gedeeltelijk in achtererfgebied € 2,00 per m2

Bruikleen gemeentegrond:

 • geen kosten behoudens eenmalig administratiekosten € 27,45
 • Situatietekening
 • Eventueel een foto van de bestaande situatie

Aan het kopen of gebruiken van een groenstrook zijn voorwaarden verbonden. Deze zijn onder andere:

 • de grond grenst aan uw eigendom
 • de grond is niet structuurbepalend (dat houdt in: het is geen zone om bijvoorbeeld bebouwing, sportvelden, wegen of fietspaden af te schermen)
 • de grond ligt (of lag vroeger) niet langs de rand van het dorp
 • er ontstaan geen onveilige situaties (bijvoorbeeld voor het verkeer)
 • de grond heeft niet de functie van (toekomstige) speelplaats
 • er zijn geen toekomstige ontwikkelingen te verwachten
 • er staan geen bijzondere bomen op de grond
 • bestaande kabels of leidingen veroorzaken geen problemen
 • de wijk is meer dan tien jaar geleden in zijn totaliteit bouw- en woonrijp opgeleverd