Openbaar groen kopen, huren of gebruiken

Wilt u een stuk gemeentegrond dat aan uw woning, tuin of land grenst gebruiken? Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Wij toetsen intern of het betreffende stuk gemeentegrond in aanmerking komt voor gebruik, verkoop of verhuur.

Voor de aanvraag heeft u de onderstaande informatie nodig:

 • motivatie voor gebruik / huur of koop van de gemeentegrond
 • precieze omschrijving van de ligging van de gemeentegrond
 • situatieschets
 • gemeentegrond ligt uitsluitend voor de woning tot 50 m2 € 55,00
 • gemeentegrond ligt uitsluitend voor de woning boven de 50 m2 € 130,00 per m2
 • gemeentegrond ligt geheel of gedeeltelijk in achtererfgebied tot 50 m2 € 80,00 per m2
 • gemeentegrond ligt geheel of gedeeltelijk in achtererfgebied boven de 50 m2 € 160,00 per m2

Verhuur gemeentegrond:

 • gemeentegrond ligt uitsluitend voor de woning € 1,00 per m2
 • gemeentegrond ligt geheel of gedeeltelijk in achtererfgebied € 2,00 per m2

Bruikleen gemeentegrond:

 • geen kosten behoudens eenmalig administratiekosten € 27,45
 • Situatietekening
 • Eventueel een foto van de bestaande situatie

Aan het kopen of gebruiken van een groenstrook zijn voorwaarden verbonden. Deze zijn onder andere:

 • de grond grenst aan uw eigendom
 • de grond is niet structuurbepalend (dat houdt in: het is geen zone om bijvoorbeeld bebouwing, sportvelden, wegen of fietspaden af te schermen)
 • de grond ligt (of lag vroeger) niet langs de rand van het dorp
 • er ontstaan geen onveilige situaties (bijvoorbeeld voor het verkeer)
 • de grond heeft niet de functie van (toekomstige) speelplaats
 • er zijn geen toekomstige ontwikkelingen te verwachten
 • er staan geen bijzondere bomen op de grond
 • bestaande kabels of leidingen veroorzaken geen problemen
 • de wijk is meer dan tien jaar geleden in zijn totaliteit bouw- en woonrijp opgeleverd